ฝันไป

posted on 04 Sep 2014 16:59 by littlebert in MyMeMoMent directory Diary
เคยคิดว่า ชีวิตมันก็แค่ชีวิต หมดแล้วหมดเลย
ไม่มีโลกหน้า ไม่มีอะไรรอเราอยู่เมื่อหมดลมหายใจ
 
ความหวังประเภทว่า 'สักวันจะไปหา' หรือ 'เขาคงมองเราอยู่จากที่ไหนสักแห่ง'
เป็นแค่กระบวนการรักษาใจ ของคนที่ยังต้องอยู่ต่อไป
 
 
ตอนนี้เรากลับอยากให้มันมีจริง
ชีวิตหลังความตาย ที่จะทำให้เราได้เจอกันอีก
ไม่ต้องเฝ้าวนเวียนอยู่กับภาพเงา อยู่กับอดีตที่ไม่มีปัจจุบัน
อยู่กับความเพ้อฝัน คาดเดาในสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้น
 
 
แต่มันคงเป็นแค่กระบวนการรักษาใจ ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่
 

Comment

Comment:

Tweet